Woord van dank 2015

Een prachtige Dag van de Dialoog 2015

Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage en/of deelname, in welke vorm ook, aan de 9e Dag van de Dialoog op woensdag 11 november 2015. Aan de 25 dialoogtafels zaten in totaal 180 deelnemers.

We beleefden een heel mooie opening in het stadhuis, door de woorden van wethouder Detlev Cziesso, de bijdragen van de stadsdichter Hanz Mirck, de stadsfotograaf Jeroen Taalman en niet in het minst ook door de bijdrage van MuSeSi, het talentvolle muzikale theatergezelschap.

De magische kracht die uitgaat van de dialoog, om mensen met elkaar te verbinden, was aan alle dialoogtafels weer te voelen. We waren na afloop samen heel tevreden en blij met alle posters die ingevuld zijn. Ook de verhalen die loskwamen bij de afsluiting van de dag hebben ons al een goede indruk gegeven van alle dialooggesprekken.

Er vonden dit jaar wegens de komst van vele vluchtelingen naar Apeldoorn, uit o.a. Syrië en Eritrea, ook twee dialooggesprekken plaats in de Arabische taal en één in de Engelse taal. De gesprekken die aan deze dialoogtafels plaatsvonden sterken de organisatie in hun beslissing dat er goed aan gedaan is om deze groepen ook uit te nodigen. We danken de initiatiefnemers van Stichting Samen Sterk, Suzan Biezeman en Ragnild Keizer, voor de hulp die zij geboden hebben om bij te dragen aan het organiseren van deze dialoogtafels.

Gelet op het grote aantal ‘nieuwe gezichten’ die zich voor 2015 hebben aangemeld, zijn we des te meer gemotiveerd om de jubileum-editie van 10 jaar Dag van de Dialoog in Apeldoorn met veel inzet en plezier voor te bereiden.

We hopen en vertrouwen erop dat er ook dan weer veel te genieten zal zijn!

Het team van de Dag van de Dialoog.