Berichten met een Label ‘multiculturele’

De kernwaarde van De Dialoog

Written by admin. Posted in Column

(*) door Jos Artz
De Dag van de Dialoog 2011 heeft het wederom bewezen: luisteren naar het verhaal van de ander levert zoveel meer op dan het debat waarin wij elkaar proberen te overtuigen van onze werkelijkheid.

Luisteren is daarbij meer dan allen een woord of begrip. Daadwerkelijk vanuit oprechte en volledige intentie luisteren vraagt om twee essenties: tijd en stilte. Tijd en stilte zijn nu vaak nét die zaken die wij zo slecht beoefenen. Stilte kan ervaren worden als tijdsverspilling. En tijd verspillen dát doen we niet! Wanneer wij iemand een vraag stellen verwachten wij antwoord. Daar zitten we toch voor bijeen?

Het toestaan en hanteren van stilte na het stellen van een vraag levert een verdieping op in het antwoord van de ander. In een kleurrijke multiculturele setting, zoals ervaren tijdens een gesprekstafel in de wijk Orden, gaf de stilte en de benodigde tijd de deelnemers de ruimte om te antwoorden vanuit verstand en gevoel. Het lijkt allemaal langer te duren maar de dialoog kwam daarbij op inhoud sterk tot stand. Het resultaat was, naast het uitwisselen van concrete informatie, een open en soms zelfs geëmotioneerde setting. Waar ieder kan spreken en de tijd neemt die nodig is om de barrière tussen taal en verstaan te kunnen oppikken.

Het hanteren van de dialoog als instrument in de communicatie bevordert de ‘Ontmoeting’. De ont-moeting in letterlijke zin: niet-moeten. Hiertoe zijn tijd en stilte de voorwaarden. Het toepassen hiervan vraagt om inzicht en vaardigheid. Immers: als je in jezelf geen tijd en stilte kunt nemen is de toepassing hiervan in een dialoog een ‘kunstje’. De ander ervaart dit en neigt zich aan het ‘kunstje’ aan te passen. De dialoogleid(st)er zal dus vanuit de oprechte en open ont-moeting met zichzelf in stilte de luisterende en ontvangende houding in het niet-moeten met de ander aangaan. Het effect op een groep willekeurig aanwezigen blijkt steeds weer intentioneel groot en verdiepend te zijn.

De DvdD Apeldoorn bewijst het: Apeldoorners luisteren naar elkaars leuke, verrassende maar soms ook shockerende en wezenlijke verhalen. Dit doet ont-moeten en geeft vernieuwende verbinding.

(*)Jos Artz is eigenaar van ArtzAdvies en Lid van het Comité van Aanbeveling ‘Dag van de Dialoog Apeldoorn’.