Berichten met een Label ‘cyclus’

Inlevingsvermogen als drijfkracht!

Written by admin. Posted in Column

(*) door Ben Brown

Verschillende groepen burgers en organisaties

2 en 3 november aanstaande wordt in Apeldoorn de ‘Dag van de Dialoog’georganiseerd. Verschillende groepen burgers en organisaties in Apeldoorn krijgen de gelegenheid om op deze dagen op veel plekken in de stad met elkaar in gesprek te gaan.
Wat ik fascinerend vind aan deze stadsgesprekken is, dat op deze manier getracht wordt een inclusieve en harmonieuze samenleving te bevorderen. Als ex-voorzitter van het Platform Duurzaam Dialoog Apeldoorn (PDDA) maar ook als politicus en Intercultureel organisatieadviseur, ervaar ik veel te vaak dat daadwerkelijk open stellen voor het verhaal van een ander niet voor iedereen altijd even makkelijk is. Het gebrek aan inlevingsvermogen werkt vaak onbegrip en tegenstellingen in de hand.

Inlevingsvermogen als drijfkracht

Om deze reden wil ik een belangrijk aspect van de dialoog methode die tijdens de stadsgesprekken wordt gehanteerd,belichten. Dat is empathie.
Empathie is het vermogen te begrijpen, zich in de schoenen van de ander kunnen verplaatsen, kunnen inleven hoe de ander in bepaalde situaties kan denken voelen of reageren.
Je inleven in een ander betekent niet dat je altijd aardig moet zijn of dat je met elkaar eens hoeft te worden. Het gaat dieper! Het betekent dat je op een zodanige manier weet om te gaan met de behoefte alleen aan jezelf te willen denken, dat je deze behoefte kunt overstijgen. Dit houdt in dat je dan bereid bent inspanningen te doen om de ander te begrijpen en te erkennen dat zijn ervaring, ondanks dat het met je eigen ervaring verschilt, significant net zo belangrijk is.

Als er een moment was om ooit in een ander in te leven, om zelf eerst te begrijpen en daarna begrepen te willen worden, is nu het moment aangebroken!

Onze samenleving verandert
Onze samenleving is op dit moment drastisch aan het veranderen.  Burgers en beleidmakers zijn zich hier onvoldoende van bewust. Er zal in de toekomst veel meer rekening  gehouden moeten worden met de steeds  diverser  wordende samenleving vanwege de verschillende  culturele achtergronden, waarden en nieuwe levensstijlen. De veranderingen die we reeds ervaren vinden plaats op alle lagen en domeinen van de samenleving. Tijdens dit proces van verandering is het kunnen inleven in een ander van essentieel belang. Zo zal empathie een succesfactor kunnen zijn voor herstel  van de economische groei en zal het evident zijn in de attitude jegens cliënten . Het kunnen anticiperen op de noden en wensen van verschillende bevolkingsgroepen door je in te kunnen leven in hoe zij denken, voelen en handelen.  

Doorbreek de ’cyclus’

Wellicht vraag je jezelf  af, ‘ wat nou als ik me inleef in een ander en zij op hun beurt niet in mij?’ De cyclus, ‘ alleen vast te willen houden aan wat jij belangrijk vindt en daardoor soms in gevoelens van wraak te willen schieten’, waar velen van ons zich in kunnen bevinden, komt juist door een gebrek aan inlevingsvermogen. We zijn er dan alleen gericht op om onze persoonlijke pijnen te verzachten en/of persoonlijke behoeftes te laten prevaleren.  Deze cyclus doet een ieder pijn en het wordt  moeilijker om samen een inclusieve en harmonieuze samenleving te bevorderen.
We kunnen deze ketting doorbreken door vaker lef te tonen en meer te gaan inleven in een ander in plaats van boosheid en/of veroordeling. Uit ervaring weten wij allemaal dat wanneer mensen het gevoel krijgen dat we inspanningen doen om hun te begrijpen, zij dan op hun beurt hetzelfde zullen doen.

Kom en doe mee aan de ‘Dag van de Dialoog’ in Apeldoorn!

(*) Ben Brown, Intercultureel Organisatieadviseur