Sponsors

Maatschappelijk betrokken ondernemingen ondersteunen Apeldoorn in Dialoog 

Het succes van Apeldoorn in Dialoog wordt vooral bepaald door de betrokkenheid en inzet van de burgers van Apeldoorn. Maar naast de inzet zijn er aan de Dag van de Dialoog en haar andere activiteiten ook kosten verbonden.

De projectgroep accepteert donaties in geld, uren en faciliteiten van iedereen uit de samenleving. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Mocht u ons willen steunen, mail naar info@apeldoornindialoog.nl of doneer op Rabobank bankrekening NL95RABO 0137 7113 79.

Sponsoren/bijdrage 2018:

  • De Goede Woning stelt het Projectbureau op de maandag en donderdag ruimte ter beschikking in De Buurtkamer, Van de Spiegelstraat naast 3.
  • De deelnemende locaties worden belangeloos ter beschikking gesteld door bedrijven/instellingen/particulieren.