Initiatiefnemers

De werkgroep Dialoog Apeldoorn (volwassenen)

De werkgroep van Stichting Samenspraak Apeldoorn organiseert de Dialoog, leidt gespreksbegeleiders op en begeleidt dialoog-bijeenkomsten voor burgers, bedrijfsleven, instellingen en de overheid via de voor de Nationale Week van de Dialoog ontwikkelde dialoog methodiek op diverse locaties in Apeldoorn en omgeving.

De werkgroep bestaat uit Roelof Oudman, Tonny Luii en Willemijn Rutters.

De werkgroep Kinderdialoog Apeldoorn

De werkgroep Kinderdialoog organiseert samen met scholen in Apeldoorn Dialogen met kinderen. Het doel is om kinderen al jong in aanraking te laten komen met de Dialoog. Hierdoor leren kinderen op een open manier naar elkaar te luisteren en ontstaat er onderlinge verbinding.
 
De werkgroep kinderdialoog bestaat uit Tadusi Zwaneveld, Tonny Luii, Anneke Schuitema en Quirine Lensvelt.
 

Vrijwilligerswerk

Binnen de stichting zijn vrijwilligers actief die helpen bij de activiteiten, waaronder gespreksbegeleiders en ondersteunende medewerkers. De activiteiten richten zich op diverse doelgroepen, waaronder;bedrijven, buurtcentra/dorpsraden, jongeren, kerken, organisaties/instellingen, overheid, sponsoren, sportverenigingen, scholen, woningbouwcorporaties.
 

Voor meer informatie, bel 06-13706035 of mail info@apeldoornindialoog.nl

“Be the change you want to see in the World”

Het netwerk van Apeldoorn in Dialoog bestaat uit vele vrijwilligers en professionals die samen hun handen uit de mouwen steken om inwoners een ervaring met dialoog en verbinding aan te bieden. Om te ervaren wat het is om in gezamenlijkheid te vertragen, gezien en gehoord te worden, je eigen kracht te ervaren en samen verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van een prettige samenleving.

Samen geven we richting aan verandering.

Door elk onze unieke bijdrage te leveren.

 

Stichting Samenspraak Apeldoorn

is een samenwerkingsverband bestaande uit maatschappelijke, levensbeschouwelijke en religieuze organisaties en instellingen, die zich onder meer ten doel stelt om de dialoog tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de Apeldoornse samenleving te bevorderen.

Bestuur: Roelof Oudman (voorzitter), Henk de Boer (penningmeester) en Quirine Lensvelt-Ruijs (lid/kinderdialoog)

Stichting Samenspraak Apeldoorn
Minervalaan 37
7321 DP Apeldoorn

KvK nr. 59216999
Btw nr. 853372.299
Rabobank NL95RABO 0137 7113 79

06-13706035

 

Aangeslotenen Stichting Samenspraak Apeldoorn

 1.  AABA (Antilliaans / Arubaans)
 2.  Apeldoorns Beraad van Kerken
 3. Gemeente Apeldoorn
 4. Humanistisch Verbond
 5. Don Bosco
 6. Don Bosco Assel
 7. ANBO
 8. Politie District Apeldoorn
 9. Somalische Vereniging
 10. Stichting Ontmoeten Culturen
 11. Stichting Assalaam (Marokkaans)
 12. Stichting Kwan Yik Wui Apeldoorn (Chinees)
 13. Stichting Mudanthe (MUziek, DANs & THEater)
 14. Turks Islamitisch Cultureel Centrum Apeldoorn
 15. VWI (lid als waarnemer).
 16. Happy World
 17. Alevitische Turkse Vereniging
 18. Stichting VAVA
 19. SANA
 20. Platform Academisch Café
 21. Stichting Da Capo
 22.  Stichting XYZ

Partners

 • Amnesty International
 • Art. 1 Noord MD Veluwe
 • Stichting Vluchtelingenwerk Apeldoorn
 • Stimenz
 • Transformatoren Netwerk Apeldoorn

Afspraken samenwerking VWI – PDDA vastgesteld in de bestuursvergadering PDDA d.d. 27 mei 2013 en de vergadering adviesraad-VWI d.d. 27 augustus 2013.

 • Lid adviesraad VWI ( werkgroep Integratie) als waarnemer in de PDDA
 • Het uitwisselen van notulen van de wederzijdse vergaderingen zoals bestuursvergaderingen PDDA, openbare vergaderingen adviesraad VWI, werkgroepvergaderingen Integratie (VWI)
 • Samenwerking in het bevorderen van maatschappelijke participatie van etnische minderheden op het gebied van werk en inkomen.
 • Bevorderen van kansen voor etnische jongeren op de arbeidsmarkt.
 • Het bijdragen van een goede verstandhouding tussen de diversiteit van bevolkingsgroepen in de samenleving. (versterking van sociale cohesie)
 • Actieve deelname aan gespreksgroepen met minderheidsorganisaties.
 • Mogelijke rol adviesraad VWI naar de gemeente voor het geven van (ongevraagd) advies binnen het werkgebied van de adviesraad VWI.
 • Als adviesraad VWI een brugfunctie vervullen tussen PDDA (doelgroepen/achterban) en de politiek. (college B&W en/of de politieke partijen.)
 • Om de maatschappelijke samenwerking van de verschillende etnische minderheden te bevorderen verwacht de adviesraad VWI van de PDDA een inspanning om een brug te zijn voor de etnische minderheden, waarmee ze zich actief gaan opstellen om hun rol in de (Apeldoornse) samenleving te verstevigen. De adviesraad VWI zal de PDDA, daarin waar mogelijk, ondersteunen.

VWI = Voorzieningen voor Werk en Inkomen
PDDA = Platform Duurzaam Dialoog Apeldoorn, nu Stichting Samenspraak Apeldoorn