Ervaringen de thuistafel “De Glasnost”

Een gesprek tussen buren in ‘De Glasnost door Ernst Zegers, gespreksleider

In het appartementencomplex De Glasnost (gelegen in de wijk De Maten) wonen mensen met autisme en 50-plussers samen in een gebouw. Om deze twee groepen met elkaar in contact te brengen organiseerde bewoner Ernst Zegers een dialoogtafel. In dit verslag kijkt hij terug op hoe de dialoog was gegaan.

Tijdens de dag van de dialoog zijn zes buren in de Glasnost met elkaar in gesprek gegaan over het thema ‘samen’. Uit dit gesprek kwam naar voren dat ‘samen’ dingen met elkaar doen betekent, waarbij er een echte klik is. Wederzijds respect en gelijkwaardigheid vinden de deelnemers ook een belangrijk thema rondom ‘samen’. Daarnaast werd er aangegeven dat als je dingen ‘samen’ doen veel van elkaar kunt leren, omdat iedereen anders tegen dingen aan kijkt. Ook werd er aangegeven dat om samen betekent dat er ‘echt’ voor elkaar wilt  zijn.

Als voorbeeld hiervan werd gegeven, overleggen op het werk waarbij iedereen vanuit zijn eigen achtergrond zaken inbrengt en dat dan samen te werken iets moois ontstaat, wat door iedere afzonderlijke niet bereikt zal worden. Waardoor iedereen hier enthousiast voor wordt.

Een van de deelnemers gaf aan dat het mooi vindt om mensen van andere culturen in contact te komen, omdat je hierdoor veel van elkaar kunt leren. Het werd (daarom) ook door de deelnemers ook als een verrijking gevonden om in de Glasnost te wonen, gezien  de verschillende achtergronden van iedereen.

Maar werd er ook een negatieve noot geuit. Namelijk dat er steeds minder saamhorigheid en onderling respect is in de ’samenleving’.

Om het met elkaar benoemde gevoel van ‘samen’ te bereiken willen de deelnemers dit uitdragen door andere aan te spreken op norm overschrijdende gedrag. Maar ook het laten zien van voorbeeld gedrag.

Tussen de gesprekken door was er gelukkig ook tijd voor om te praten over koetjes en kalfjes.Al met al maakt dit het een geslaagde avond volgens de deelnemers. Een iemand stelde al voor om het volgende jaar te herhalen.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan deze dialoog. In de eerste plaats natuurlijk de deelnemers en in de tweede plaats  iedereen die in wat voor vorm heeft bijdrage aan beschikbaar stellen van de ruimte. Allemaal bedankt hiervoor!