Ervaringen Ugchelen

Van Anja van der Hart, gespreksleider in Ugchelen

“Bij Woninginrichting Duthler  – één van de gesprekslocaties – zaten we met acht mensen rond de tafel – mensen die elkaar òf al lange tijd kenden òf elkaar voor het eerst ontmoetten. Jong en oud(er) en met zeer verschillende achtergronden.  Eén doel hadden we gemeen: ideeën uitwisselen en bespreken wat  SAMEN  betekent of zou kunnen betekenen op de plek waar we wonen.  Niet alleen met mensen die je al lange tijd kent, maar ook met onbekenden, die hun eigen gewoonten, geloof of traditie meebrengen.

Wij vertelden over onze ervaringen, bespraken wat we zèlf kunnen doen om een positieve bijdrage te leveren aan het samen-leven met mensen die ons vreemd zijn. Dat vraagt weliswaar om inzet, gastvrijheid en gelijkwaardigheid, maar wat kan het een bijzondere ervaring opleveren!”

Een deelneemster aan de tafel in de Bronkerk vertelde: “Ik was bang dat er over dingen gesproken zou worden die boven mijn pet gaan. Maar het was juist heel laagdrempelig. Heel dicht bij onszelf. Fijn om zo open met mensen te praten die ik niet eerder had ontmoet.”

Een andere deelneemster: “Ik vond het heel bijzonder! Ik ga volgend jaar samen met mijn vriendin bij Visio op het Loo Erf ook een tafel organiseren.”

Naar aanleiding van de vraag “Wat heeft indruk op je gemaakt tijdens de dialoog?”, schreef een deelnemer: “De open manier waarop we met elkaar in gesprek raakten. Je had het idee dat je zonder enige reserve jezelf kon zijn; veel respect voor elkaar.”

Petra van Doorn, onze wijkagent, die aanschoof bij Duthler schreef n.a.v. de vraag “Wat is je droom?”: “Een maatschappij zonder politie. Daarvoor is nodig dat we klein beginnen, dat de zelfredzaamheid bij de burger vergroot wordt, er meer aandacht is voor elkaar in je eigen leefomgeving. Als dat lukt volgen vanzelf verdere stappen.”

Al met al zien we terug op een prachtige Dag van de Dialoog in Ugchelen. Hartelijk dank aan De Duiker, Duthler, UB/De Dorpsraad en C1000 Van den Heuvel voor hun gastvrijheid en tractatie.