Elkaar zien op de arbeidsmarkt

Dialoogavond ‘Elkaar zien op de arbeidsmarkt’ in Apeldoorn

juni 27 | 18:00 – 21:30

DialoogCNV Connectief en Apeldoorn in Dialoog organiseren op woensdag 27 juni een dialoogavond over ‘Elkaar zien op de arbeidsmarkt’ in Apeldoorn.

Diverse groepen in de samenleving kampen met achterstanden op de arbeidsmarkt. Deze uiten zich vooral in hogere werkloosheid. Het is belangrijk om naast het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie op grond van afkomst, ook oog te hebben voor discriminatie op andere gronden, zoals leeftijd en geslacht.

Uit recente onderzoeken blijkt dat mensen niet worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld op basis van de afkomst van hun achternaam. Ook studenten en scholieren worden hiermee geconfronteerd bij hun zoektocht naar een stageplek. Soms wordt het arbeidscontract van vrouwen niet verlengd omdat zij zwanger zijn.

Vanuit onze kernwaarden waarin wij streven naar verbinding, verbreding en ontwikkeling, nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan een dialoogavond over dit onderwerp.

Na het plenaire gedeelte gaan we in drie clusters uiteen om ons te buigen over drie thema’s rond het onderwerp Elkaar zien op de arbeidsmarkt. Moet er voortaan anoniem gesolliciteerd worden? Of is voorkeursbeleid de oplossing om de arbeidsmarktachterstanden van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een handicap of chronische ziekte weg te werken?

Hoe kunnen we onze normen en waarden opzij zetten om elkaar echt te zien?

Programma
18:00 uur Inloop met eenvoudige maaltijd

18:30 uur Inleiding door Roy van Nieuwenhuijzen, consulent klachtbehandeling Ieder1Gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid. Ieder1Gelijk is gekoppeld aan de landelijke organisatie Art. 1. die discriminatie voorkomt en bestrijdt. Ieder1Gelijk is voor iedereen die met discriminatie te maken krijgt in de regio Gelderland-zuid. En voor iedereen die meer wil weten over discriminatie, ongelijke behandeling en manieren om daarmee om te gaan.

19:00 uur In clusters uiteen:

Thema 1. “Creatieve” sollicitatiemethodes om aan werk te komen.

 1. Wie ben je – wat roept dit thema op bij jou?
 2. Welke persoonlijke ervaring wil je delen?
 3. Wat is je droom over ‘creatieve sollicitaties’?
 4. Wat neem je mee uit deze dialoog? Wat ga je doen?

Aanmelden voor thema 1

 

Thema 2. Normen en waarden op de arbeidsmarkt.

 1. Wie ben je – wat roept dit thema op bij jou?
 2. Welke persoonlijke ervaring (positief/negatief) wil je delen?
 3. Wat is je droom over normen en waarden op de arbeidsmarkt?
 4. Wat neem je mee uit deze dialoog? Wat ga je doen?

Aanmelden voor thema 2

 

Thema 3. Bestaande misverstanden/vooroordelen op de arbeidsmarkt.

 1. Wie ben je – wat roept dit thema op bij jou?
 2. Welke persoonlijke ervaring m.b.t. misverstanden/vooroordelen wil je delen?
 3. Wat is je droom m.b.t. dit thema?
 4. Wat neem je mee uit deze dialoog? Wat ga je doen?

Aanmelden voor thema 3

 

21:30 uur Afsluiting De dialoogbijeenkomst is gratis voor zowel leden als niet-leden. Vergeet ook niet om je collega’s uit te nodigen!

Aanmelden?

Meld je vóór 20 juni aan via het aanmeldformulier.
Geef je snel op! Het aantal plaatsen is beperkt. Voor vragen, neem contact op met Malika El Johri: m.eljohri@cnv.nl

Datum en locatie

Woensdag 27 juni
CNV-kantoor Apeldoorn, Ovenbouwershoek 9, 7328 JE Apeldoorn

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/evenement/12622/

https://zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/evenement/12070/

https://publiekediensten.cnvconnectief.nl/event/11352/