De dialoogtechniek

Tijdens een gesprek wordt er gebruik gemaakt van de dialoogtechniek. Deze techniek bestaat uit 4 verschillende fases. Een gespreksbegeleider zal iedereen door de verschillende fases heen leiden.

1. Kennismaken

2. Ervaringen

3. Dromen

4. Doen

Gespreksregels

  • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
  • Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet.
  • Wees nieuwsgierig naar het verhaal van anderen.
  • Sta stiltes toe als mensen even moeten denken.
  • Spreek vanuit jezelf, niet over algemeenheden (gebruik de ik-vorm).
  • Vraag toelichting als er toch algemeenheden op tafel komen.
  • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.

Wil jij samenspraak ook meemaken?

Samenspraak is op meerdere manier te beleven. Schrijf je in voor een van de gesprekstafels of wordt zelf gespreksbegeleider.

Hier vind je een overzicht van alle digitale tafels voor De week van de dialoog 2020.