Column van onze burgemeester de heer John Berends.

Written by admin. Posted in Column

Toen ik op 24 mei 2012 door de Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje beëdigd ben als burgemeester van Apeldoorn, heeft de stadsdichter speciaal voor deze gelegenheid een gedicht geschreven. De laatste regel van dit gedicht luidt: ‘Want in Apeldoorn telt elke burger mee’.

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en leer ik de stad en de dorpen steeds beter kennen. Ik ben in contact gekomen met talloze burgers en vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven en zie met eigen ogen dat de kracht van de stad en de dorpen vooral te maken heeft met de mensen die hier wonen. Mensen met uiteenlopende achtergrond die op een respectvolle manier met elkaar omgaan en die hart voor de stad hebben.

 

Wat ik ook zie is dat Apeldoorners geen mensen zijn die het hart op de tong dragen. Ze gaan op een ontspannen manier met elkaar om, luisteren naar elkaar en geven elkaar de ruimte. Niet dat ze het overal over eens zijn, maar dat hoeft ook niet. Maar het is wel mooi om dit te mogen constateren, want in mijn werk draait het om het ‘binden en verbinden’ van mensen. Mensen en standpunten dichter bij elkaar brengen waardoor we voor Apeldoorn dingen voor elkaar kunnen krijgen. En juist nu in een periode van economische stagnatie, komt het er extra op aan om aan de slag te gaan met de uitdagingen waar we voor staan.

De Dag van de Dialoog is zo’n initiatief om mensen dichter bij elkaar te brengen over allerlei maatschappelijke thema’s. Mensen met uiteenlopende achtergronden zoeken elkaar op, luisteren naar elkaar en geven elkaar vertrouwen. En dat leidt tot heel bijzondere gesprekken waar je van kunt leren. Het zijn dit soort bijeenkomsten en initiatieven die mede maken dat in Apeldoorn iedereen meetelt. Wilt u ook deelnemen aan de Dag van de Dialoog?

Meldt u dan aan via de site www.apeldoornindialoog.nl

Labels:, , , , , , ,