Uitnodiging

Doe mee met de Dag van de Dialoog!

 

Beste belangstellende,
Stichting Samenspraak Apeldoorn houdt in 2018 voor de 12e keer de Dag van de Dialoog in Apeldoorn en omgeving. Een dag waarop in heel Apeldoorn diverse mensen met elkaar in gesprek gaan en wensen, ideeën, ervaringen, visies en dromen delen, gewoon omdat het leuk en inspirerend is
De  Dag van de Dialoog zal plaatsvinden van 3 t/m 11 november 2018.
Het thema is

Elkaar zien

Voor meer informatie en aanmelden: info@apeldoornindialoog.nl of 06-13706035.
Je kunt meedoen als:
  • Gespreksdeelnemer:  Je geeft je op om mee te praten aan een tafel van 6 à 8 personen (ochtend, middag of avond).
  • Gespreksbegeleider: Je bent bereid om een training tot gespreksleider (1 avond) te volgen en op de Dag van de Dialoog als gespreksleider mee te doen.
  • Organisator: Je vertegenwoordigt een organisatie, vereniging of bedrijf en biedt binnen je organisatie graag de gelegenheid tot ontvangst en deelname van deelnemers aan één of enkele gesprekstafels op je locatie. De Werkgroep helpt je desgewenst bij de organisatie hiervan.
Opgeven kan op verschillende manieren:
  • Per mail: info@apeldoornindialoog.nl
  • Telefonisch: 06-13706035
  • Per post: Dag van de Dialoog, Minervalaan 37, 7321 DP Apeldoorn
Via de site en door middel van de nieuwsbrieven houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
De Werkgroep Dag van de Dialoog en Kinderdialoog,
Jacqueline Pol, Tadusi Zwaneveld, Tonny Luii, Roelof Oudman, Quirine Lensvelt en Anneke Schouten

 

Wat is de Dag van de Dialoog?

De Dag van de Dialoog kan het beste gedefinieerd worden als een burgerinitiatief dat zich richt op het bevorderen van het vertrouwen tussen mensen door kennis met elkaar te maken op een onbevangen en onbevooroordeelde wijze. Onderzoek en eigen ervaring leren dat door dialoog respect voor en vertrouwen in elkaar ontstaat, het wezen van een sterke sociale cohesie in de samenleving. Een sterke sociale cohesie vormt immers een van de belangrijkste pilaren voor een aangename en duurzame samenleving, hetgeen in het belang van alle Apeldoorners is. Ziedaar het belang van de Dag van de Dialoog.

Werkwijze

Onder het genot van een hapje en een drankje komen mensen samen en wisselen in groepen van zes tot acht personen, onbevangen en onbevooroordeeld, persoonlijke ervaringen, wensen en dromen uit aan de hand van een centraal thema. Deze gesprekken vinden plaats onder leiding van een getrainde gespreksleider in de dialoogmethodiek en duren maximaal 2,5 uur. Tijdens de Dag van de Dialoog worden geen plannen gemaakt en men gaat ook niet met elkaar in debat! Het doel van het gesprek wordt behaald als de deelnemers werkelijk naar elkaar geluisterd hebben. Door goed naar elkaar te luisteren, blijft niemand meer ongehoord.

Geschiedenis

De Dag van de Dialoog is ontstaan in Rotterdam naar aanleiding van het heersende confronterende klimaat dat eind 2001 en begin 2002 in Nederland ontstond. De eerste dag was het resultaat van maatschappelijk bezorgdheid over de vervreemding tussen de verschillende bevolkingsgroepen die mede het resultaat was van de aanslagen van 11 september 2001. Verschillende maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties en bezorgde burgers staken de koppen bij elkaar met als resultaat: de Dag van de Dialoog. De dialoog is gebaseerd op de methodiek van “Appreciative Inquiry” (waarderend onderzoeken). Tijdens dit evenement kregen mensen in Rotterdam de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in gevarieerd samengestelde groepen. Dat gebeurde aan tafels die over de stad verspreid stonden. De eerste editie vond plaats op zaterdag 12 oktober 2002. Het evenement bleek dusdanig succesvol dat andere steden snel volgden. Onder meer Amsterdam, Schiedam en zelfs Berlijn namen het Rotterdamse initiatief over. Veel organisaties zoals gemeenten, banken, woningcorporaties, kerken, moskeeën en burgers nemen actief deel en laten daarmee zien maatschappelijk betrokken te zijn.

In 2007 werd voor het eerst de Dag van de Dialoog in Apeldoorn georganiseerd. In de afgelopen jaren hebben hier gemiddeld circa 250 mensen per jaar aan deelgenomen. Deelnemers, getrainde gespreksleiders en organisatoren waren (zeer) positief en de meesten gaven aan graag opnieuw deel te willen nemen aan deze activiteit.

Doel van de Dag van de Dialoog

Het doel van de Dag van de Dialoog is om de ontmoeting en de dialoog te bevorderen tussen mensen met verschillende achtergronden. Dat kan bijdragen aan de sociale cohesie in straat, buurt, stad.

Organisatie

De organisatie van de Dag van de Dialoog is in Apeldoorn in handen van een projectgroep. De uitvoering van deze activiteit vindt plaats met actieve deelname van de aangeslotenen van Stichting Samenspraak Apeldoorn, Platform voor Dialoog en andere maatschappelijk betrokken deelnemende organisaties.

Contact

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen: