Paul Blokhuis

Column Paul Blokhuis

" Tegen de stroom inzwemmen."

Ben Brown

Column John Berends

"Want in Apeldoorn telt elke burger mee"

In Dialoog in 2018

Written by Jacqueline. Posted in Home

Welkom op de website van

Apeldoorn in Dialoog

Apeldoorn in Dialoog zet zich in om de dialoog in Apeldoorn door te geven.Wij zijn van mening dat ontmoeten van en in gesprek gaan met anderen een verrijking van het leven in onze stad bevordert. De dialoog is daarvoor een prima middel: open, onbevangen, onbevooroordeeld met anderen in Apeldoorn in gesprek gaan over thema’s die allen kunnen boeien. Je laten verrassen door ideeën die je wellicht nog niet gehoord hebt; luisteren naar mensen die met andere perspectieven in de maatschappij staan en misschien een andere kijk op thema’s en maatschappij hebben.

Op deze website vind je alle relevante informatie over de dialoog, onze activiteiten en over onze diensten.

Apeldoorn in Dialoog wil zoveel mogelijk ontmoetingen tussen Apeldoorners tot stand brengen, zodat ze van elkaar leren en onderling begrip bevorderd wordt. In de Nationale Week van de Dialoog van 3 t/m 11 november gaan in ruim 100 steden in Nederland duizenden mensen met elkaar in dialoog. (www.nederlandindialoog.nl). Naast de Week van de Dialoog organiseren of ondersteunen wij het hele jaar door dialoogactiviteiten. Ook geven wij dialoogtrainingen en workshops.

Programma Vredesweek Apeldoorn 2018: http://vredesweekapeldoorn.nl/activiteiten

 

Symposium “Vreedzaam samenleven door DIALOOG”, gebouw “De Ontmoeting”, Hofveld 21-23

 

UITNODIGING SYMPOSIUM

 “Vreedzaam samenleven door DIALOOG”

 

Het bestuur van Stichting Samenspraak Apeldoorn nodigt je van harte uit voor een Symposium over de kracht van de dialoog in het kader van het thema van de Vredesweek: “Generaties voor Vrede”. De Vredesweek wordt gehouden van 15 t/m 23 september 2018.

Het symposium wordt ingeleid met een lezing door Dr Anne Marike Lokhorst. Zij zal ons meenemen in de “Kunst van de Dialoog” als een middel voor verbinding en samenwerking. Want wat is nou eigenlijk belangrijk bij het voeren van een zinvolle dialoog?

Na de pauze vervolgen wij het programma met dialoogtafels met als thema: (Generaties lang-) vreedzaam samenleven door dialoog.

Na de dialoog besluiten we het symposium met een gezamenlijk (halal) maaltijdbuffet.

Datum: woensdag 19 september 2018

Tijd: 15.30-19.30 uur. Inloop 15.00 uur, einde lezing 16.45 uur
Start vervolgprogramma en maaltijd: 17.15 uur

Plaats: gebouw “De Ontmoeting”, Hofveld 21-23, Apeldoorn

Kosten: gratis toegankelijk.

Voor deelname aan de maaltijd is opgave verplicht en wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd.

Je kunt je opgeven voor deelname (alleen lezing/of volledige programma) door een mail te sturen naar info@samenspraakapeldoorn.nl of info@apeldoornindialoog.nl

Met vriendelijke groet,

Roelof Oudman (vz)
Stichting Samenspraak Apeldoorn
Ambassadeur voor de Vrede 2018
06-44404700

Projectbureau Samenspraak Apeldoorn
06-13706035

 

 

  • Image 01

  • Image 02

  • Image 03

  • Image 04

  • Image 05