Paul Blokhuis

Column Paul Blokhuis

" Tegen de stroom inzwemmen."

Ben Brown

Column John Berends

"Want in Apeldoorn telt elke burger mee"

In Dialoog in 2018

Written by Jacqueline. Posted in Home

Welkom op de website van

Apeldoorn in Dialoog

Apeldoorn in Dialoog zet zich in om de dialoog in Apeldoorn door te geven.Wij zijn van mening dat ontmoeten van en in gesprek gaan met anderen een verrijking van het leven in onze stad bevordert. De dialoog is daarvoor een prima middel: open, onbevangen, onbevooroordeeld met anderen in Apeldoorn in gesprek gaan over thema’s die allen kunnen boeien. Je laten verrassen door ideeën die je wellicht nog niet gehoord hebt; luisteren naar mensen die met andere perspectieven in de maatschappij staan en misschien een andere kijk op thema’s en maatschappij hebben.

Op deze website vind je alle relevante informatie over de dialoog, onze activiteiten en over onze diensten.

Apeldoorn in Dialoog wil zoveel mogelijk ontmoetingen tussen Apeldoorners tot stand brengen, zodat ze van elkaar leren en onderling begrip bevorderd wordt. In de Nationale Week van de Dialoog van 3 t/m 11 november gaan in ruim 100 steden in Nederland duizenden mensen met elkaar in dialoog. (www.nederlandindialoog.nl). Naast de Week van de Dialoog organiseren of ondersteunen wij het hele jaar door dialoogactiviteiten. Ook geven wij dialoogtrainingen en workshops.

 

Dialoogavond ‘Elkaar zien op de arbeidsmarkt’ in Apeldoorn

juni 27 | 18:00 – 21:30

DialoogCNV Connectief en Apeldoorn in Dialoog organiseren op woensdag 27 juni een dialoogavond over ‘Elkaar zien op de arbeidsmarkt’ in Apeldoorn.

Diverse groepen in de samenleving kampen met achterstanden op de arbeidsmarkt. Deze uiten zich vooral in hogere werkloosheid. Het is belangrijk om naast het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie op grond van afkomst, ook oog te hebben voor discriminatie op andere gronden, zoals leeftijd en geslacht.

Uit recente onderzoeken blijkt dat mensen niet worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld op basis van de afkomst van hun achternaam. Ook studenten en scholieren worden hiermee geconfronteerd bij hun zoektocht naar een stageplek. Soms wordt het arbeidscontract van vrouwen niet verlengd omdat zij zwanger zijn.

Vanuit onze kernwaarden waarin wij streven naar verbinding, verbreding en ontwikkeling, nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan een dialoogavond over dit onderwerp.

Na het plenaire gedeelte gaan we in drie clusters uiteen om ons te buigen over drie thema’s rond het onderwerp Elkaar zien op de arbeidsmarkt. Moet er voortaan anoniem gesolliciteerd worden? Of is voorkeursbeleid de oplossing om de arbeidsmarktachterstanden van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een handicap of chronische ziekte weg te werken?

Hoe kunnen we onze normen en waarden opzij zetten om elkaar echt te zien?

Programma
18:00 uur Inloop met eenvoudige maaltijd

18:30 uur Inleiding door Roy van Nieuwenhuijzen, consulent klachtbehandeling Ieder1Gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid. Ieder1Gelijk is gekoppeld aan de landelijke organisatie Art. 1. die discriminatie voorkomt en bestrijdt. Ieder1Gelijk is voor iedereen die met discriminatie te maken krijgt in de regio Gelderland-zuid. En voor iedereen die meer wil weten over discriminatie, ongelijke behandeling en manieren om daarmee om te gaan.

19:00 uur In clusters uiteen:

Thema 1. “Creatieve” sollicitatiemethodes om aan werk te komen.

 1. Wie ben je – wat roept dit thema op bij jou?
 2. Welke persoonlijke ervaring wil je delen?
 3. Wat is je droom over ‘creatieve sollicitaties’?
 4. Wat neem je mee uit deze dialoog? Wat ga je doen?

Aanmelden voor thema 1

 

Thema 2. Normen en waarden op de arbeidsmarkt.

 1. Wie ben je – wat roept dit thema op bij jou?
 2. Welke persoonlijke ervaring (positief/negatief) wil je delen?
 3. Wat is je droom over normen en waarden op de arbeidsmarkt?
 4. Wat neem je mee uit deze dialoog? Wat ga je doen?

Aanmelden voor thema 2

 

Thema 3. Bestaande misverstanden/vooroordelen op de arbeidsmarkt.

 1. Wie ben je – wat roept dit thema op bij jou?
 2. Welke persoonlijke ervaring m.b.t. misverstanden/vooroordelen wil je delen?
 3. Wat is je droom m.b.t. dit thema?
 4. Wat neem je mee uit deze dialoog? Wat ga je doen?

Aanmelden voor thema 3

 

21:30 uur Afsluiting De dialoogbijeenkomst is gratis voor zowel leden als niet-leden. Vergeet ook niet om je collega’s uit te nodigen!

Aanmelden?

Meld je vóór 20 juni aan via het aanmeldformulier.
Geef je snel op! Het aantal plaatsen is beperkt. Voor vragen, neem contact op met Malika El Johri: m.eljohri@cnv.nl

Datum en locatie

Woensdag 27 juni
CNV-kantoor Apeldoorn, Ovenbouwershoek 9, 7328 JE Apeldoorn

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/evenement/12622/

https://zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/evenement/12070/

https://publiekediensten.cnvconnectief.nl/event/11352/

 

 

Symposium, Leger des Heils – Buurtsteunpunt Zuid

Hofveld 21-23
7331 KB Apeldoorn

datum: woensdag 19 september 2018
tijd: 15:00 – 19:30

Het bestuur van Samenspraak nodigt u uit voor een Symposium ter voorbereiding op een nieuwe samenwerkingsstructuur. We willen deze vergadering houden in de vorm van een Symposium, waarbij we als gastspreker uitnodigen Dr Anne Marike Lokhorst die ons meeneemt in de “Kunst van de Dialoog” als een middel voor verbinding en samenwerking. 

Na de lezing vindt er een dialoog plaats. Er zijn meerdere tafels waar verschillende thema’s centraal staan. 
Na de dialoog besluiten we het Symposium met een gezamenlijk (halal) maaltijdbuffet. 

Het Symposium is voor aangeslotenen van Stichting Samenspraak Apeldoorn gratis. Overige belangstellenden betalen een toegangsprijs van € 35,- per persoon. 

De definitieve uitnodiging zal begin september verzonden worden. U kunt zich echter al opgeven voor deelname door een mail  te sturen naar info@apeldoornindialoog.nl of via onderstaande link.

Voor informatie: www.apeldoornindialoog.nl / info@samenspraakapeldoorn.nl 

 • Image 01

 • Image 02

 • Image 03

 • Image 04

 • Image 05