Sponsors

Written by Jacqueline. Posted in Home

Maatschappelijk betrokken ondernemingen ondersteunen Apeldoorn in Dialoog 

Het succes van Apeldoorn in Dialoog wordt vooral bepaald door de betrokkenheid en inzet van de burgers van Apeldoorn. Maar naast de inzet zijn er aan de Dag van de Dialoog en haar andere activiteiten ook kosten verbonden.

De projectgroep accepteert donaties in geld, uren en faciliteiten van iedereen uit de samenleving. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Mocht u ons willen steunen, mail naar info@apeldoornindialoog.nl of doneer op Rabobank bankrekening NL95RABO 0137 7113 79.

Sponsoren/bijdrage 2018:

  • De Goede Woning stelt het Projectbureau op de maandag en donderdag ruimte ter beschikking in De Buurtkamer, Van de Spiegelstraat naast 3.
  • De deelnemende locaties worden belangeloos ter beschikking gesteld door bedrijven/instellingen/particulieren.

 

In Dialoog in 2018

Written by Jacqueline. Posted in Home

Welkom op de website van

Apeldoorn in Dialoog

Apeldoorn in Dialoog zet zich in om de dialoog in Apeldoorn door te geven.
Naast de  Week van de Dialoog in november organiseren of ondersteunen wij het hele jaar door dialoogactiviteiten. Daarnaast geven wij dialoogtrainingen en workshops.

Wij zijn van mening dat ontmoeten van en in gesprek gaan met anderen een verrijking van het leven in onze stad bevordert. De dialoog is daarvoor een prima middel: open, onbevangen, onbevooroordeeld met anderen in Apeldoorn in gesprek gaan over thema’s die allen kunnen boeien. Je laten verrassen door ideeën die je wellicht nog niet gehoord hebt; luisteren naar mensen die met andere perspectieven in de maatschappij staan en misschien een andere kijk op thema’s en maatschappij hebben.

Op deze website vind je alle relevante informatie over de dialoog, onze activiteiten en over onze diensten.

Apeldoorn in Dialoog wil zoveel mogelijk ontmoetingen tussen Apeldoorners tot stand brengen, zodat ze van elkaar leren en onderling begrip bevorderd wordt. In de Week van de Dialoog gaan in ruim 100 steden in Nederland duizenden mensen met elkaar in dialoog. (www.nederlandindialoog.nl).

 

 

Netwerkbijeenkomst Zuid-Oost

Donderdag 12 april van 14.30-17.00 uur in de Dreven. Contactpersoon Hermien Marsman, Stimenz.

Van 15.00-16.00 uur dialoogsessies.

 

Apeldoorn in Dialoog is een project van Stichting Samenspraak Apeldoorn Website Samenspraak Apeldoorn

 

 

 

 

 

Een feest van ontmoeting op bijzondere locaties.

Written by admin. Posted in Home

Doe mee met de Dag van de Dialoog !!

 

Wilt u zomaar eens met een onbekende in gesprek gaan? Met iemand die u anders misschien voorbij zou lopen? Uw wensen, dromen, ideeën en ervaringen delen, gewoon omdat het leuk en inspirerend is?

De Dag van de Dialoog is een bijzondere en vooral verrassende en leuke dag. Waarbij de bijzondere gespreksvorm bijdraagt aan het maken van nieuwe verbindingen tussen verschillende mensen binnen de Apeldoornse samenleving.

Een mooie dialoog ervaring voor jong en oud

Neem de tijd om echt te luisteren!

Deel, Droom en Doe!

Een feest van ontmoeting!

Meer dan 300 deelnemers hebben in 2012 meegedaan.

Komt u ook dit jaar?

 

Behoefte aan een dialooggesprek over een thema dat (lokaal) speelt?

Laat het ons weten, wij denken graag mee u mee.