Auteur Archief

Sponsors

Written by Jacqueline. Posted in Home

Maatschappelijk betrokken ondernemingen ondersteunen Apeldoorn in Dialoog 

Het succes van Apeldoorn in Dialoog wordt vooral bepaald door de betrokkenheid en inzet van de burgers van Apeldoorn. Maar naast de inzet zijn er aan de Dag van de Dialoog en haar andere activiteiten ook kosten verbonden.

De projectgroep accepteert donaties in geld, uren en faciliteiten van iedereen uit de samenleving. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Mocht u ons willen steunen, mail naar info@apeldoornindialoog.nl of doneer op Rabobank bankrekening NL95RABO 0137 7113 79.

Sponsoren/bijdrage 2018:

  • De Goede Woning stelt het Projectbureau op de maandag en donderdag ruimte ter beschikking in De Buurtkamer, Van de Spiegelstraat naast 3.
  • De deelnemende locaties worden belangeloos ter beschikking gesteld door bedrijven/instellingen/particulieren.

 

In Dialoog in 2018

Written by Jacqueline. Posted in Home

Welkom op de website van

Apeldoorn in Dialoog

Apeldoorn in Dialoog zet zich in om de dialoog in Apeldoorn door te geven.
Naast de  Week van de Dialoog in november organiseren of ondersteunen wij het hele jaar door dialoogactiviteiten. Daarnaast geven wij dialoogtrainingen en workshops.

Wij zijn van mening dat ontmoeten van en in gesprek gaan met anderen een verrijking van het leven in onze stad bevordert. De dialoog is daarvoor een prima middel: open, onbevangen, onbevooroordeeld met anderen in Apeldoorn in gesprek gaan over thema’s die allen kunnen boeien. Je laten verrassen door ideeën die je wellicht nog niet gehoord hebt; luisteren naar mensen die met andere perspectieven in de maatschappij staan en misschien een andere kijk op thema’s en maatschappij hebben.

Op deze website vind je alle relevante informatie over de dialoog, onze activiteiten en over onze diensten.

Apeldoorn in Dialoog wil zoveel mogelijk ontmoetingen tussen Apeldoorners tot stand brengen, zodat ze van elkaar leren en onderling begrip bevorderd wordt. In de Week van de Dialoog gaan in ruim 100 steden in Nederland duizenden mensen met elkaar in dialoog. (www.nederlandindialoog.nl).

 

 

Netwerkbijeenkomst Zuid-Oost

Donderdag 12 april van 14.30-17.00 uur in de Dreven. Contactpersoon Hermien Marsman, Stimenz.

Van 15.00-16.00 uur dialoogsessies.

 

Apeldoorn in Dialoog is een project van Stichting Samenspraak Apeldoorn Website Samenspraak Apeldoorn

 

 

 

 

 

Ervaringen Lijn 5

Written by Jacqueline. Posted in ervaringen

 

Door Tadusi Zwaneveld, gespreksleidster bij Lijn 5

Ook bij onze vestiging van Lijn5 aan de Bovenkruier, hadden we dit jaar een dialoogtafel. Dit bleek een groot succes!

Daar waar sommige andere tafels moeite hadden hun tafel vol te krijgen, moest er aan de Bovenkruier uiteindelijk nog een deelnemer afgewezen worden, omdat het deelnemer aantal anders echt te groot werd. 

Ervaringen Don Bosco Zevenhuizen

Written by Jacqueline. Posted in ervaringen

Terugblik door de gespreksleider Jan Wouter van der Straaten

Groep van 7 dames, waarvan 6 elkaar goed kenden plus één vrijwilliger.

Alles onder leiding van een mannelijke gespreksleider Het thema ‘samen’ kwam al gelijk naar voren bij de inrichting van het lokaal. Er was zoveel belangstelling dat op de lokatie 2 tafels konden komen in plaats van die ene  geplande tafel. Wat schuiven, wat schikken, super goede medewerking van de schoolleiding en we konden aan de gang.

Ervaringen Ugchelen

Written by Jacqueline. Posted in ervaringen

Van Anja van der Hart, gespreksleider in Ugchelen

“Bij Woninginrichting Duthler  – één van de gesprekslocaties – zaten we met acht mensen rond de tafel – mensen die elkaar òf al lange tijd kenden òf elkaar voor het eerst ontmoetten. Jong en oud(er) en met zeer verschillende achtergronden.  Eén doel hadden we gemeen: ideeën uitwisselen en bespreken wat  SAMEN  betekent of zou kunnen betekenen op de plek waar we wonen.  Niet alleen met mensen die je al lange tijd kent, maar ook met onbekenden, die hun eigen gewoonten, geloof of traditie meebrengen.

Ervaringen de thuistafel “De Glasnost”

Written by Jacqueline. Posted in ervaringen

Een gesprek tussen buren in ‘De Glasnost door Ernst Zegers, gespreksleider

In het appartementencomplex De Glasnost (gelegen in de wijk De Maten) wonen mensen met autisme en 50-plussers samen in een gebouw. Om deze twee groepen met elkaar in contact te brengen organiseerde bewoner Ernst Zegers een dialoogtafel. In dit verslag kijkt hij terug op hoe de dialoog was gegaan.