Paul Blokhuis

Column Paul Blokhuis

" Tegen de stroom inzwemmen."

Ben Brown

Column John Berends

"Want in Apeldoorn telt elke burger mee"

In Dialoog in 2018

Written by Jacqueline. Posted in Home

Welkom op de website van

Apeldoorn in Dialoog

Apeldoorn in Dialoog zet zich in om de dialoog in Apeldoorn door te geven.
Naast de  Week van de Dialoog in november organiseren of ondersteunen wij het hele jaar door dialoogactiviteiten. Daarnaast geven wij dialoogtrainingen en workshops.

Wij zijn van mening dat ontmoeten van en in gesprek gaan met anderen een verrijking van het leven in onze stad bevordert. De dialoog is daarvoor een prima middel: open, onbevangen, onbevooroordeeld met anderen in Apeldoorn in gesprek gaan over thema’s die allen kunnen boeien. Je laten verrassen door ideeën die je wellicht nog niet gehoord hebt; luisteren naar mensen die met andere perspectieven in de maatschappij staan en misschien een andere kijk op thema’s en maatschappij hebben.

Op deze website vind je alle relevante informatie over de dialoog, onze activiteiten en over onze diensten.

Apeldoorn in Dialoog wil zoveel mogelijk ontmoetingen tussen Apeldoorners tot stand brengen, zodat ze van elkaar leren en onderling begrip bevorderd wordt. In de Nationale Week van de Dialoog in november gaan in ruim 100 steden in Nederland duizenden mensen met elkaar in dialoog. (www.nederlandindialoog.nl).

 

Dialoogavond ‘Elkaar zien op de arbeidsmarkt’ in Apeldoorn

juni 27 | 18:00 – 21:30

DialoogCNV Connectief en Apeldoorn in Dialoog organiseren op woensdag 27 juni een dialoogavond over ‘Elkaar zien op de arbeidsmarkt’ in Apeldoorn.

Diverse groepen in de samenleving kampen met achterstanden op de arbeidsmarkt. Deze uiten zich vooral in hogere werkloosheid. Het is belangrijk om naast het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie op grond van afkomst, ook oog te hebben voor discriminatie op andere gronden, zoals leeftijd en geslacht.

Uit recente onderzoeken blijkt dat mensen niet worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld op basis van de afkomst van hun achternaam. Ook studenten en scholieren worden hiermee geconfronteerd bij hun zoektocht naar een stageplek. Soms wordt het arbeidscontract van vrouwen niet verlengd omdat zij zwanger zijn.

Vanuit onze kernwaarden waarin wij streven naar verbinding, verbreding en ontwikkeling, nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan een dialoogavond over dit onderwerp.

Na het plenaire gedeelte gaan we in drie clusters uiteen om ons te buigen over drie thema’s rond het onderwerp Elkaar zien op de arbeidsmarkt. Moet er voortaan anoniem gesolliciteerd worden? Of is voorkeursbeleid de oplossing om de arbeidsmarktachterstanden van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een handicap of chronische ziekte weg te werken?

Hoe kunnen we onze normen en waarden opzij zetten om elkaar echt te zien?

Programma
18:00 uur Inloop met eenvoudige maaltijd

18:45 uur Opening (plenair)

19:00 uur In clusters uiteen:

Dialoogtafel 1: Anoniem solliciteren verplichten om iedereen gelijke kansen te geven?

Dialoogtafel 2: Meer gebruik maken van voorkeursbeleid?

Dialoogtafel 3: Hoe kunnen we onze normen en waarden opzij zetten om elkaar echt te zien? 20:45 uur Delen van opbrengsten (plenair)

21:30 uur Afsluiting De dialoogbijeenkomst is gratis voor zowel leden als niet-leden. Vergeet ook niet om je collega’s uit te nodigen!

Aanmelden?

Meld je vóór 20 juni aan via het aanmeldformulier.
Geef je snel op! Het aantal plaatsen is beperkt. Voor vragen, neem contact op met Malika El Johri: m.eljohri@cnv.nl

Datum en locatie

Woensdag 27 juni
CNV-kantoor Apeldoorn, Ovenbouwershoek 9, 7328 JE Apeldoorn

https://onderwijs.cnvconnectief.nl/evenement/12622/

https://zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/evenement/12070/

https://publiekediensten.cnvconnectief.nl/event/11352/

Basistraining in Dialoog, De Buurtkamer

juni 11 | 18:30 – 21:30

Van de Spiegelstraat naast nr. 3
7331 NN, Apeldoorn

datum: maandag 11 juni 2018
tijd: 18:30 – 21:30

Tijdens de basistraining in Dialoog word je opgeleid tot gespreksbegeleider. In de training maak je kennis met de achtergrond van de dialoog en de dialoogstappen en de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog. Je oefent met luisteren en vragen stellen en het begeleiden van een dialoogtafel.
Na het volgen van de training kun je als gespreksbegeleider tijdens de nationale Week van de Dialoog Apeldoorn van vrijdag 2 t/m zondag 11 november 2018 een dialoogtafel begeleiden.

Opmerking: De training is gratis en geschikt voor jong en oud, geen specifieke vooropleiding vereist. Er wordt voor een broodje gezorgd om 18.30 uur.

  • Image 01

  • Image 02

  • Image 03

  • Image 04

  • Image 05