Paul Blokhuis

Column Paul Blokhuis

" Tegen de stroom inzwemmen."

Ben Brown

Column John Berends

"Want in Apeldoorn telt elke burger mee"

Dialoog 2017

Written by Jacqueline. Posted in Home

In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek. Ontmoeting door wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop. We verkennen ervaringen, dromen en mogelijkheden rond actuele thema’s. Brengen mensen met elkaar in gesprek die elkaar niet vanzelf tegenkomen.

Een dialoog is een openhartig gesprek over ervaringen en dromen dat bijdraagt tot verbondenheid. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt met elkaar waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies.

Door met elkaar te praten leren we elkaar kennen en komen we erachter wat we belangrijk vinden in onze stad , in onze buurt, op school, op ons werk en in ons dagelijks leven. Zo kunnen we beter met elkaar samen leven en werken in Apeldoorn.

Uitnodiging voor Inspiratiebijeenkomst Apeldoornse Dialoog 4-daagse

Donderdag 9 maart 2017 van 19.30-21.00 uur

Beste dialoogdeelnemer, -gespreksbegeleider, -organisator, -sponsor en -belangstellende,

In een wereld vol veranderingen wil Stichting Samenspraak geïnteresseerde mensen bij elkaar brengen om samen in gesprek te gaan over maatschappelijk relevante thema’s.

Eén van de activiteiten van Stichting Samenspraak Apeldoorn is het houden van diverse dialoogbijeenkomsten (o.a. tafel-, foto-, wandel-, schrijf- en kinderdialogen).

Wij hebben je hulp nodig!
Wij zijn bezig met de voorbereidingen van de Apeldoornse Dialoog 4-daagse.
Dit evenement vindt plaats van maandag 6 t/m donderdag 9 november 2017.
Wij zijn nieuwsgierig naar je inbreng en je ervaringen.

Wij nodigen je uit om mee te denken!

Inspiratiebijeenkomst
Datum:             Donderdag 9 maart 2017
Locatie:            Ontmoet & Co, Roggestraat 35, Apeldoorn
Tijd:                 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Het programma:
19.00 uur          Inloop
19.30 uur          Welkom en uitleg programma van de avond
19.45 uur          Terugblik, Vooruitblik, Thema 2017
20.30 uur          Samenspraak
21.00 uur          Afsluiting
Aan het eind van de avond hebben wij een overzicht van alle suggesties en spetterende ideeën, zodat wij verder kunnen met het ontwikkelingsproces.

Heb je belangstelling om met ons mee te denken, kom dan naar onze inspiratiebijeenkomst. Meld je aan via info@apeldoornindialoog.nl of via

Aanmelden voor Startbijeenkomst

 Je bent van harte welkom!

  • Image 01

  • Image 02

  • Image 03

  • Image 04

  • Image 05