Paul Blokhuis

Column Paul Blokhuis

" Tegen de stroom inzwemmen."

Ben Brown

Column John Berends

"Want in Apeldoorn telt elke burger mee"

Dialoog 2017

Written by Jacqueline. Posted in Home

In een wereld vol veranderingen wil Stichting Samenspraak Apeldoorn mensen bij elkaar brengen om samen in gesprek te gaan over maatschappelijk relevante thema’s.

In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek. Ontmoeting door wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop. We verkennen ervaringen, dromen en mogelijkheden rond actuele thema’s en brengen mensen met elkaar in gesprek die elkaar niet vanzelf tegenkomen.

Een dialoog is een openhartig gesprek over ervaringen en dromen. De dialoog draagt bij tot verbondenheid. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt met elkaar waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies.

Door met elkaar te praten leren we elkaar kennen en komen we erachter wat we belangrijk vinden in onze stad , in onze buurt, op school, op ons werk en in ons dagelijks leven. Zo kunnen we beter met elkaar samen leven en werken in Apeldoorn.

 

Theater Dialoog

Vrijdag 9 en 23 juni van 14.00-15.00 uur

 Duurzaamheid… een veel gebruikt begrip.

Een kapstokbegrip, waaraan veel verschillende termen worden opgehangen zoals: geen voedselverspilling, ontspullen, betrokken, bewust, arbeidsomstandigheden, deeleconomie, energieneutraal, lange levensduur, recyclen, hernieuwbaar, fairtrade, ecologisch, economische ontwikkeling die rekening houdt met mens en de planeet.
‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden’.

In samenwerking met Stichting Samenspraak, Foenix en PLEK organiseert Stichting Levenskunst Apeldoorn twee workshops, elk met een ander onderwerp rond duurzaamheid. Deeleconomie en energiebesparing. In deze workshops wordt met een zeer laagdrempelige theatermethodiek gewerkt die wereldwijd ingezet wordt om onderwerpen in beeld te brengen en met elkaar in dialoog te gaan.

Locatie: PLEK, Zwitsal Apeldoorn, Vlijtseweg 130, 7317 AK Apeldoorn.
Data: 9 en 23 juni 2017
Tijd: 14.00 – 15.00 uur
Maximaal 10 personen

Inschrijven via: Link Theater Dialoog

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Martine Jongenburger: 06-10592761 / martine@levenskunstapeldoorn.nl of Projectbureau Samenspraak: 06-13706035 / info@apeldoornindialoog.nl

Netwerkbijeenkomst Wonen, Welzijn en Zorg in Apeldoorn Zuid-West

Dinsdag 20 juni 2017 van 14.30-17.00 uur

Deelnemers ontmoeten elkaar aan de dialoogtafels en gaan met elkaar in gesprek.

Er zijn 5 thema’s:

  1. In de war in de wijk

  2. Zonder (geld-)zorgen naar morgen

  3. Zuid Forever

  4. Welkom in Zuid

  5. Burgerkracht in Zuid

De Netwerkbijeenkomst Wonen, Welzijn en Zorg is een initiatief van samenwerkende instellingen o.a. Gemeente Apeldoorn, Stimenz, Zorgmensen, Samenspraak Apeldoorn, Zuid doet Samen.

Locatie: Leger des Heils, Hofveld 21-23, 7331 KB Apeldoorn.
Datum: 20 juni 2017
Tijd: 14.30-17.00 uur
Maximaal: 100 personen

Voor nadere informatie: info@samenspraakapeldoorn.nl of projectbureau Samenspraak Apeldoorn 06-13706035

Vredesweek, september 2017

Zaterdag 16 t/m zondag 24 september 2017

Met elkaar brainstormen om de Vredesweek 2017 een mooie invulling te geven, tijdens de Inspiratiesessie Vredesweek 2017, De Herberg, Deventerstraat 40, Apeldoorn, op donderdag 11 mei om 20.00 uur.

Dit jaar is het thema “de kracht van verbeelding”.

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

Tijdens de vredesweek willen we zoveel mogelijk initiatieven ontplooien waarbij verschillende groeperingen met elkaar in gesprek komen en samen iets moois tot stand brengen, zodat de vrede in de wereld en ook in Apeldoorn dichterbij komt.

 Voor nadere informatie beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com

Training gespreksbegeleider InDialoog

Woensdag 25 oktober en dinsdag 31 oktober van 18.30-21.30 uur in de Buurtkamer, Van der Spiegelstraat

Tijdens de basistraining InDialoog wordt je opgeleid tot gespreksbegeleider en leer je de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog. Na het volgen van de training ben je in Apeldoorn o.a. inzetbaar bij de Dialoog 4-daagse van 6 t/m 9 in november en andere dialoogactiviteiten.

De training is gratis en geschikt voor jong en oud, geen specifieke vooropleiding vereist. Er wordt voor een broodje gezorgd om 18.30 uur.

Dialoogkennis opdoen? Doe mee! Link inschrijven training InDialoog woensdag 25 oktober
Link inschrijven training InDialoog dinsdag 31 oktober

Apeldoornse Dialoog 4-daagse

Maandag 6 t/m 9 november 2017

Vier dagen lang ontmoetingen en dialogen in Apeldoorn met als thema

DE KRACHT VAN SAMEN

De Dialoog 4-daagse is één van de grootste projecten van Stichting Samenspraak Apeldoorn. Vele dialoogvormen zijn mogelijk b.v. tafel-, foto-, wandel-, schrijf-, theater- en kinderdialogen.

Voor dit evenement zijn we op zoek naar deelnemers, gespreksbegeleiders, organisatoren en sponsoren!!!

Deelnemende locaties: CODA Apeldoorn, Stadhuis, Thuistafel Metaalbuurt, Chinese Vereniging, Atlant, Curves Apeldoorn Noord, Foenix Zwitsal, Plek Zwitsal, Levenskunst Apeldoorn, MEE Veluwe, De Buurtkamer, Mandala, Ut Huussie in moestuin (binnenkort allemaal op de website aanwezig).

Link inschrijven voor Dialoog 4-daagse

 

  • Image 01

  • Image 02

  • Image 03

  • Image 04

  • Image 05