Paul Blokhuis

Column Paul Blokhuis

" Tegen de stroom inzwemmen."

Ben Brown

Column John Berends

"Want in Apeldoorn telt elke burger mee"

Week van de Dialoog 7 t/m 12 november

2016 – Jubileumjaar Apeldoorn in Dialoog

Stichting Samenspraak Apeldoorn houdt in 2016 voor de 10e keer de Dag van de Dialoog in Apeldoorn en omgeving. Dit jaar blijft het niet beperkt tot een dag, maar wordt er een week van de dialoog gehouden. Een week waarin mensen met elkaar in gesprek gaan, elkaar ontmoeten en nieuwe verbindingen en contacten leggen. Zij delen wensen, ideeën, ervaringen, visies en dromen, gewoon omdat het leuk en inspirerend isHet 10-jarig jubileum zal niet ongemerkt voorbij gaan. In Apeldoorn wordt de Dialoog niet alleen gevoerd maar ook gevierd.

Week van de Dialoog
maandag 7 t/m zaterdag 12 november 2016
de Nationale Week van de Dialoog in Apeldoorn.

Opening Week van de Dialoog:
Maandag 7 november van 10.00-11.00 uur, Cafeetje van Marja, Hoofdstraat 166, Apeldoorn

Afsluiting voor de deelnemers, gespreksbegeleiders en organisatoren van de Week van de Dialoog:
Zaterdag 12 november 19.30-21.30 uur, Cafeetje van Marja, Hoofdstraat 166, Apeldoorn

Doe mee, schuif aan en ga in gesprek

interessante, verrassende en onverwachte ontmoetingen
m
et jong en oud van gedachten wisselen en ervaringen delen, nieuwe mensen leren kennen

Het thema voor dit jaar is:

Feest van Verbinding

In verbinding gaan met anderen zorgt voor geluksgevoel!

Verbinding: band, cohesie, aansluiting, samenhang, samensmelting, samenkoppeling, connectie, bond, gemeenschap.

Wat betekent Feest van Verbinding voor jou? Hoe beleef jij verbondenheid? Mis je verbinding of juist niet? Wat heb je – als het om verbinding gaat – te geven? Wat heb je nodig van anderen? Daar gaat het over in de Week van de Dialoog. In kleine groepen, op mooie, soms heel verrassende locaties, gaan we met elkaar het gesprek aan. Bekende en onbekende Apeldoorners zijn aanwezig.

In een gezellige, open sfeer elkaar inspireren om “Feest van Verbinding” te bespreken, zonder daarbij je eigen eigenheid te verliezen.

Dialoog

Per dialoogtafel zijn er zes of zeven deelnemers. Een deskundige gespreksbegeleider leidt het gesprek in goede banen. Belangrijk is dat iedereen elkaar de ruimte geeft om zijn of haar verhaal, ervaring, idee of droom te vertellen, zonder dat een ander commentaar geeft, kritiek levert of een oordeel velt.

Gespreksbegeleiders

In oktober vinden gratis gespreksbegeleiderstrainingen plaats voor de dialoogtafels van de Week van de Dialoog. Wil je aan de gratis training deelnemen en wil je als gespreksbegeleider een dialoogtafel leiden, dan kun je je voorkeursdatum mailen naar: info@apeldoornindialoog.nl of 06-13706035 of inschrijven via AANMELDEN TRAININGEN

Basistraining van 18.30 – 22.00 uur:
Dinsdag 25 oktober en 1 november
Donderdag 3 november

Gevorderdentraining van 18.30- 22.00 uur:
Dinsdag 18 oktober
Donderdag 20 en 27 oktober.

Deelnemers

Als deelnemer kun je een keuze maken uit één van onderstaande locaties. Gedurende de week kun je zelfs meerdere malen deelnemen.

Via de volgende link kun je je aanmelden: Dialoogtafels Week van de Dialoog 2016

 1. OPENING – Cafeetje van Marja van 10.00-12.00 uur

 1. Cafeetje van Marja
Dinsdag 8 november van 10.00-12.00 uur
Woensdag 9 november van 10.00-12.00 uur
Donderdag 10 november van 10.00-12.00 uur Schrijfdialoog
Vrijdag 11 november van 10.00-12.00 uur
 1. Leger des Heils, buurtsteunpunt “de Verbinding”, Apeldoorn Zuid. a/h Hofveld
Maandag 7 november van 10.30-12.30 uur
 1. Stadhuis
 Maandag 7 november van 14.00-16.00 uur
 1. Dialoogfotowandeling o.l.v. Jeroen Taalman
Maandag 7 november van 13.00-16.00 uur
Woensdag 9 november van 13.00-16.00 uur
Zaterdag 12 november van 13.00-16.00 uur
 1. Foenix kringloop Vlijtseweg ingang Noord
Dinsdag 8 november van 10.00-12.00 uur Schrijfdialoog
 1. Mode & Co., VOL
Dinsdag 8 november van 10.00-12.00 uur
 1. Thuistafel Orden
Dinsdag 8 november van 19.00-21.00 uur
 1. Chinese Vereniging,
Woensdag 9 november van 10.00-12.00 uur
 1. De Buurtkamer Ontmoetingsplek
Woensdag 9 november van 10.00-12.00 uur
 1. Berkenhove Ontmoetingsplek Grand Café
Woensdag 9 november van 10.00-12.00 uur
 1. Leger des Heils / buurtsteunpunt Het Atrium
Woensdag 9 november van 10.00-12.00 uur
 1. Multifunctioneelcentrum De Groene Hoven, gespreksbegeleider Carla van Surksum
Woensdag 9 november van 10.00-12.00 uur
 1. Seniorenappartementencomplex met ontmoetingsplek Mandala
Woensdag 9 november van 14.30-16.00 uur
 1. Wandeldialoog Radio Kootwijk,
gespreksbegeleiders Jettie van den Houdt en Diana Blanken
Zaterdag 12 november van 10.00-12.00 uur
Zaterdag 12 november van 13.30-15.30 uur
 1. Welzijnsnetwerk Zuid Oost De Maten / Buurtregisseur
 2. Zuid doet Samen Buurtcoöperatie, Ons Honk
 3. Aventus ROC
 4. Basisschool De Korf, donderdag 10 november (projectweek)
 5. Foenix kringloop Aruba 6
 6. Foenix kringloop Molenmakershoek 7
 7. Mudanthe, dialoog en buurtrestaurant
 8. AFSLUITING – Cafeetje van Marja van 19.30-21.30 uur

Dialooggesprekken voor open en verbindende gesprekken, waarin mensen luisteren en delen. Want “Niet vanuit het ‘ik’ en het ‘zij’, maar vanuit het ‘wij’ ontstaan de goede dingen.”

Echt luisteren is het horen van het onhoorbare in het hart van de ander!

 

Het hele jaar door Dialoog – Extra Dag van de Dialoog

Samenspraak vindt het belangrijk dat er vaker met elkaar in dialoog wordt gegaan over maatschappelijk, belangrijke thema’s. Daarom organiseren wij extra Dag van de Dialoog-dagen.

Van maandag 19 t/m vrijdag 23 september hebben er Vredesdialogen in samenwerking met de Bahai in de Herberg, Deventerstraat plaatsgevonden.

Op zondag 5 september aanwezig bij het Zuiderparkfestival en zaterdag 10 september bij Mondial in het Oranjepark.

Op woensdag 1 juni is Samenspraak met het Transformatorennetwerk in dialoog gegaan over Arbeidsdiscriminatie.

Op donderdag 7 januari jl. vond de eerste extra Dag van de Dialoog plaats met als thema Vrijheid. Hieronder een verslag.

Heb jij ideeën of suggesties voor een dialoog? Mail ons dan info@apeldoornindialoog.nl of bel 06-13706035.

 

Terugblik – extra Dag van de Dialoog, thema Vrijheid,

van 7 januari

Verslag Roelof Oudman, dialoogtafel 2.

Onder leiding van Jacqueline Pol voerden in totaal zes personen de dialoog.

Ronde 1.

Na een mooie inleiding met een toepasselijk gedicht over vrijheid werd aan ons de vraag gesteld wat we met het thema hadden.

Zaken als eigen keuzes kunnen maken, respect aan anderen geven en van anderen krijgen, nemen en dragen van verantwoordelijkheid, vrij kunnen reizen naar andere landen of streken, mogen zeggen wat je bezig houdt, mogen zijn wie je ten diepste bent, een kostbaar goed, zelf van genieten en ook gunnen aan anderen waren de positieve bijdragen in deze ronde.

Het brengt ook verplichtingen mee, zoals niet de vrijheden van anderen beperken, respect tonen/ betonen, verantwoordelijkheid willen afleggen!

 

Ronde 2.

We kregen de vraag om een persoonlijk verhaal te vertellen over wat we zelf meemaakten op het gebied van vrijheid.

Er kwamen verhalen over de aantastingen van vrijheid als de veiligheid in het geding is. Zoals bij de haast grof en onbeleefd aandoende grenscontroles op een Amerikaans vliegveld sedert 9-11. Of de plaats van een zwaar delict (bijvoorbeeld Beilen bij de treinkaping). Er was ook trauma over het verbod om met een vriendinnetje om te gaan, omdat volgens de ouders van de deelnemer de ouders van het vriendinnetje als ‘foute’ of incorrecte politieke oriëntatie veroordeeld werden. Dat was mogelijk nog een gevolg van de trauma’s van de Tweede Wereldoorlog. Maar het voelde zó verkeerd dat het vriendinnetje daarom niet werd geaccepteerd.

De wijze waarop van het recht van vrije meningsuiting gebruik gemaakt wordt, stak een deelnemer, omdat je met onterechte of te haastige conclusies veel meer schade kunt berokkenen dan je kunt overzien. Dat vond ook bijval van een deelnemer in het geval van de vrijheid van meningsuiting die uitgeverij Charlie Hebdo zich veroorloofde. Dat ging naar zijn bevinden wel ten koste van respect en fatsoen. Een heel andere bijdrage was het vragen van aandacht voor de tol die de militairen van de coalitie van naties die de Tweede Wereldoorlog hebben beëindigd hebben moeten betalen.  Bij het aanschouwen van de eindeloze rijen kruisen op bijvoorbeeld de Normandische oorlogsbegraafplaatsen had dat veel indruk achtergelaten. Dit kreeg ook bijval van de aanwezigen.

 

Ronde 3.

In een droom werden de waarden die de mens kan ontwikkelen tot goede burger met veel liefde en aandacht overgedragen op de kinderen. Door minder economisme wordt het opvoeden weer meer door de eerste verzorgers gedaan en aldus groeit ook de verbinding en betrokkenheid op elkaar en zelfs op de wereld om ons heen onder gelijktijdige afname van het individualisme, de graaicultuur en de vernieling van de aarde.

In de tweede droom wordt het belang beleefd van het in communicatie blijven, met name ook met mensen om je heen waarmee je van inzicht of aanpak verschilt. De mensen blijven open en onderzoekend, dus luisteren  zorgvuldig naar elkaar . De derde droom was over het blijvend zelfonderzoek om de vrijheid te ‘te verdienen’. En hem op die manier ook te mogen ervaren.

De vijfde droom verbreed ook het perspectief van ‘mensen onder elkaar’ naar de natuur en al wat daarin is. De vierde gaat meer over de zelfbeleving, die bron is voor de droom dat de vrijheid die hij nu ervaart , hij ook nog een leven lang mag ‘voelen’.

De vierde droom sluit daarbij aan met een iets andere nuance. Dat de vrijheid zoals die nu in Nederland bestaat er ook over vijftig jaar nog mag zijn, waarbij de mensen elkaar zullen blijven leren hoe dat onderhouden kan of moet worden. De zesde droom gaat over het vermogen van de mens om een wereld te organiseren waarin nieuwe oorlogen worden voorkomen.  Omdat we op een ‘normale manier’ met elkaar omgaan.

 

Ronde 4.

Wat neem je mee? Welk voornemen heb je eventueel?

Voornemen van de eerst sprekende deelnemer was om ‘in dialoog te blijven gaan’. De tweede deelnemer was ‘blij van de dialoog’, en wil blijven leren en meedoen aan het proces. De derde blijft zich inzetten voor vredesinitiatieven zoals Peace is the Way en de Vredesweek Apeldoorn. De vierde bruist ook van de plannen om zich voor het ‘verder verspreiden en verbreiden’ van de dialoog in te zetten. De vijfde deelnemer pleegt vel inzet voor een plan om de dialoog ingezet te krijgen op alle vijfenvijftig of zoveel er nog bijkomen aan ontmoetingsplekken in Apeldoorn. Tenslotte was ook de gespreksbegeleider  aan het woord over de toekomstige inzet voor de dialoog. Ook voor haar is het inzetten van de dialoog, verspreid over heel Apeldoorn, een aantrekkelijk doel.

 

Terugblik Dag van de Dialoog 2015

Foto’s Dag van de Dialoog

Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage en/of deelname, in welke vorm ook,  aan de 9e Dag van de Dialoog op woensdag 11 november 2015. Aan de 25 dialoogtafels zaten in totaal 180 deelnemers.We beleefden een heel mooie opening in het stadhuis, door de woorden van wethouder Detlev Cziesso, de bijdragen van de stadsdichter Hanz Mirck, de stadsfotograaf Jeroen Taalman en niet in het minst ook door de bijdrage van MuSeSi, het talentvolle muzikale theatergezelschap. De magische kracht die uitgaat van de dialoog, om mensen met elkaar te verbinden, was aan alle dialoogtafels weer te voelen. We waren na afloop samen heel tevreden en blij met alle posters die ingevuld zijn. Ook de verhalen die loskwamen bij de afsluiting van de dag hebben ons al een goede indruk gegeven van alle dialooggesprekken. Er vonden dit jaar wegens de komst van vele vluchtelingen naar Apeldoorn, uit o.a. Syrië en Eritrea, ook twee dialooggesprekken plaats in de Arabische taal en één in de Engelse taal. De gesprekken die aan deze dialoogtafels plaatsvonden sterken de organisatie in hun beslissing dat er goed aan gedaan is om deze groepen ook uit te nodigen. We danken de initiatiefnemers van Stichting Samen Sterk, Suzan Biezeman en Raghnild Keizer, voor de hulp die zij geboden hebben om bij te dragen aan het organiseren van deze dialoogtafels.

Gelet op het grote aantal ‘nieuwe gezichten’ die zich voor 2015 hebben aangemeld, zijn we des te meer gemotiveerd om de jubileum-editie van 10 jaar Dag van de Dialoog in Apeldoorn met veel inzet en plezier voor te bereiden.

We hopen en vertrouwen erop dat er ook dan weer veel te genieten zal zijn!

Het team van de Dag van de Dialoog.

De jaarlijkse Dag van de Dialoog die zó belangrijk is.

Foto’s van de Dag van de Dialoog

Tijdens de Dag van de Dialoog gaan bewoners van een stad of dorp met elkaar in gesprek. De Dag van de Dialoog is voor iedereen: jong of oud. Het is juist de diversiteit aan deelnemers die de gesprekken zo boeiend en leerzaam maakt. De nationale week van de Dag van de Dialoog vindt begin november 2016 plaats. In meer dan 100 gemeenten gaan mensen met elkaar in dialoog.

Ontmoeten, Plezier, Ervaringen, Ideeën, Dromen en Visies delen, Anderen leren kennen, Nieuwe verbindingen leggen.

Ontmoet en spreek elkaar. Geniet van het gesprek. Ga in gesprek met mensen die je anders niet zo gauw spreekt

info@apeldoornindialoog.nl / 06-13706035

Deelgenomen locaties in 2015:

Assel Don Bosco, ROC Aventus, Cafeetje van Marja, Chinese Vereniging, De Herberg, Don Bosco Zevenhuizen, Foenix Kringloopwinkel – Vluchtelingendialoog (Arabisch/Engels), Human Innovation Lab, Jeugd- en jongerencentrum De Dreven, Mode & Co – Kledingbank, Mudanthe, Multifunctioneelcentrum De Groene Hoven, Thuistafel Metaalbuurt, Thuistafel Orden, Tot20121, Woonzorgcentrum Berghorst.

180 deelnemers namen deel aan 24 dialoogtafels.

Mooie dialogen/gesprekken gedurende de dag op leuke locaties!

De Apeldoornse Stadsdichter Hanz Mirck schreef het gedicht ‘Tegen de stroom’ in voor de Dag van de Dialoog.

Stadsdichter Hanz Mirck

Hanz Mirck Gedicht

 

 

Doe óók in 2016 mee!

 Ontmoet elkaar! 

DOEL DAG VAN DE DIALOOG

 • Image 01

 • Image 02

 • Image 03

 • Image 04

 • Image 05